Procedura reklamacyjna ma zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku towarów kupionych w firmie Ama Poland Sp. z o.o. i tylko po okazaniu dowodu zakupu.

 

Niezgodność z zamówieniem.

Jeśli po dokonaniu zamówienia otrzymana przesyłka zawiera inne produkty niż były zamówione, klient ma obowiązek niezwłocznie poinformowac o tym fakcie sprzedawcę. Błędnie spakowaną paczkę należy ponownie przygotować do wysyłki, ponieważ zostanie wysłany po nią kurier. Po odebraniu przesyłki przez kuriera zamówienie zostanie zrealizowane ponownie.

W przypadku gdy tylko część towaru okaże się błędnie wysłana, należy poinformować o tym fakcie sprzedawcę i dokładnie opisać zawartość paczki. Towar niezamówiony należy ponownie spakować i przygotować do wysyłki.

Przyjęcie towaru bez informowania sprzedawcy o błędzie w wysyłce równoznaczne jest ze zgodą na jego zakup.

 Reklamacja usługi transportowej

Towar, który został zniszczony w trakcie transportu podlega gwarancji po zgłoszeniu zaistniałej sytuacji u kuriera, który tę przesyłke dostarczył. Zgłoszenie należy złożyć w trakcie doręczania, zanim kurier odjedzie. Po oddaleniu się kuriera towar uznaje się jako dostarczony w stanie niezniszczonym.

 Reklamacja produktu

Firma Ama gwarantuje dostawy części sprawnie działających, zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszelkiego typu wady fabryczne należy zgłosić u sprzedawcy, u którego kupiło sie dany produkt (w przypadku sklepu internetowego sprzedawcą jest firma Ama Poland). Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do zgłoszenia klienta w terminie wynikającym z zasad gwarancji lub prawa polskiego.

 Klient ma prawo żądać naprawy uszkodzenia, wymiany elementu na nowy, zwrotu gotówki lub obniżenia ceny ze względu na uszkodzenie.

Prawa do reklamowania produktu nie ma osoba, która:

- przed zakupem wiedziała o wadzie kupowanego elementu,

- sama doprowadziła do uszkodzenia produktu poprzez użytkowanie go niezgodnie z jego przeznaczeniem,

- nie stosowała się do zasad zapisanych w instrukcji obsługi,

- stosowała nieoryginalne części zamienne,

- samodzielnie próbowła naprawić uszkodzenie,

- ingerowała w konstrukcję i strukturę części,

- po wystąpieniu uszkodzenia wynikającego z wady materiału lub błędu konstrukcyjnego, kontynuowała prace i użytkowała uszkodzony element.

 Okres gwarancyjny

Każdy produkt Ama podlega 24 miesięcznemu okresowi gwarancji przy zakupie konsumenckim. Zaczyna się on w dniu wystawienia rachunku sprzedaży.

 Zgłoszenie reklamacji

Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować zawsze do sprzedawcy u którego kupiło się dany produkt. W przypadku zakupu elementu w sklepie internetowym AMA, zgłoszenia należy kierować pod adres mailowy info@amapoland.pl

 

Klient zobowiązany jest pokryć koszt transportu reklamowanej części w przypadku nieuznania zgłoszenia jako zasadne. Reklamowany towar zostanie odebrany od klienta przez firmę Ama Poland. Po rozpatrzeniu zgłoszenia jako zasadne, wszelkie koszta związane z transportem ponosi gwarant. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego towar odesłany będzie do klienta wraz z koniecznością uiszczenia opłaty za transport towaru w obie strony.