Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pana / Pani danych jest AMA Poland Sp. z o.o., ul Zwoleńska 120/11, 04-761 Warszawa, tel: 22 769 76 61;

 • Pana / Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży oraz marketingu produktów własnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tzn. AMA Poland Sp. z o.o., ul Zwoleńska 120/11, 04-761 Warszawa,

 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa // Dane osobowe będą udostępniane firmą spedycyjnym, biurom księgowym obsługującym Administratora oraz firmom informatycznym obsługującym system Administrator w celu realizacji umowy sprzedaży.

 • Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy Sprzedaży.

 • Przysługuje Panu/Pani prawo:

  • dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,

  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR),

  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 • Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji procesu Sprzedaży;

Z poważaniem

AMA Poland Sp. z o.o.

Warszawa, 2018-05-25