Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (rozwiń)

zamknij

Stwórz konto

Dane użytkownika

*- pole wymagane


(min. 5 znaków)

Szanowni Państwo,
Informujemy, że nasza platforma B2B dostępna jest tylko dla odbiorców hurtowych.
Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.
Klientów indywidualnych zapraszamy do naszych Partnerów Handlowych.

*
*
*

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych(rozwiń)

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.ama-parts.pl jest AMA Poland Sp. z o.o., miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Warszawa 04-761, ul. Zwoleńska 120/11, NIP: 952-204-12-21, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@ama-parts.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego - odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują Administratora lub jego podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.

Twoje konto musi zostać potwierdzone przez administratora zanim będziesz się mógł/mogła zalogować

*- pole wymagane